Automatic firing up pellets and wood

NEW PELLETS WITH QUALITY ASSURANCE

ECOLOGICAL Wood burning grills

Hybrid fireplaces pellets and wood

Jaroslaw Rebiewski Track cycling world cup winner

Flame of the year 2018 Company of the year

Automatic cleaning Open the fireplace door once a month

Silver innovation competition award Grenoble 2018

  • Eco
  • NEW
6mm / 15kg BARLINEK 1 PALETA

6mm / 15kg BARLINEK 1 PALETA

Wood pellets are fuel pellets that can be made from any type of tree. The most caloric pellets - Barlinek are produced 70% from sawdust from conifers and 30% from sawdust from hardwoods.


• High calorie content - approximately 5.3 kWh per kilogram of pellets (1 ton of pellets replaces 470 L of fuel oil; 572 m3 of natural gas; 429 L of LPG; 0.79 t of high-calorie coal (per ecological coal example);
• A small amount of ash remains after the combustion of the pellets (0.3 - 0.5%);
• Easy to store (1 ton of pellets packed in 15 kg and 25 kg bags takes 2 m3; loose pellets take 1.7 m3;
• Environmentally friendly (the ash generated after burning the pellets can be used as a lawn or garden fertilizer);
• "Zero CO2 emissions" - the amount of CO2 that occurs when burning pellets is equal to the amount of CO2 that growing plants absorb during photosynthesis;
• Does not contain harmful substances;
• Does not emit unpleasant and unpleasant odors;
• Does not cause allergies;
• Refined ergonomic unit packaging;
• Clean to use - it does not dirty parts like other solid fuels, such as coal (called eco-pea coal), wood, coke, coal dust.


Product description

PELLET 8MM BARLINEK

 
Pelet to granulat paliwowy, który może być wytwarzany z każdego rodzaju roślin. Ten najbardziej kaloryczny - pelet barlinecki produkowany jest w 70% z trocin iglastych i w 30% z trocin liściastych.

Wysokokaloryczny – około 5,3 kWh z kilograma peletu (1 tona peletu zastępuje 470 L oleju opałowego; 572 m3 gazu ziemnego; 429 L gazu LPG; 0,79 t węgla wysokokalorycznego (np. ekogroszek);
Niewielka ilość popiołu pozostająca po spaleniu peletu (0,3 – 0,5%);
Łatwy w przechowywaniu (1 tona peletu pakowanego w worki 15 kg i 25 kg zajmuje 2 m3; pelet luzem zajmuje 1,7 m3;
Ekologiczny (popiół powstały po spaleniu peletu można wykorzystać jako nawóz na trawnik lub ogródek);
„Zerowa emisja CO2” – ilość CO2, która powstaje podczas spalania peletu jest równa ilości CO2, którą pobierają rosnące rośliny podczas procesu fotosyntezy;
Nie zawiera substancji szkodliwych;
Nie emituje uciążliwych i przykrych dla człowieka zapachów;
Nie powoduje alergii;
Ergonomicznie dopracowane opakowanie jednostkowe;
Czysty w użytkowaniu - nie brudzi pomieszczeń jak inne paliwa stałe, takie jak węgiel (zwany ekogroszkiem), drewno, koks, miał węglowy.

 

 

 

Norma jakości: DIN Plus nr 7A105 (Barlinek S.A.) i 7A136 (Barlinek Invest) zgodny z nową normą
europejską E DIN EN 14961-2:2010-07.

 

 Dlaczego kupić pellet właśnie u nas?
 

Ogrzewane magazyny, w których przechowujemy PELLET  dla naszych klientów

  

 

 

 

 

Dopasuj możliwość transportu pod swoje potrzeby!

 

- Mały transport (max 1 tona)
- Transporter z windą  (max 3 tony)
- Cięzarówka z HDS-em  (max 24 tony)
- Cysterna z pneumatycznym rozłaunkiem  (max 24 tony)
- Możliwość zabrania ręcznego paleciaka

  

 

Files to download
Customers who also bought this product: